image

CALVES - MONDAY 21ST SEPTEMBER 2015

Rearing Calves to £450 av £169.50 B&W av £82.13 Cont av £282.04 Native av £228.33

Bull Calves

Limousin x (Av £242.5)                      to £245                                   EJ Fort

Brit Blue x (Av £390)                           to £440                                 JP&KE Hartley                      

Saler x (Av £230)                                 to £280                                  RL Wright&Son                                   

Charolais x                                           to £450                                  F Spence                                               

Black & White (Av £82.13)                 to £180                                 Townhead Farm Products

Ayr (Av £65)                                         to £78                                    RW&M Walker                                                    

Ab Angus (Av £245)                            to £295                                  C&M Hall

Beef Shorthorn x (Av £220)               to £280                                  FA Holmes&Son

                                                                               

Heifer Calves                       

Limousin x (Av £183)                          to £250                                  C&M Hall                              

Brit Blue x (Av £267.86)                     to £300                                  JP&KE Hartley                      

Ab Angus (Av £207.50)                      to £230                                  C&M Hall

Beef Shorthorn x (Av £230)               to £270                                  FA Holmes&Son                                                  

Saler                                                          to £200                                  Town Head Farm Products