image

MARKET REPORT - MONDAY 30TH MARCH 2015 CALVES

Rearing Calves to £420 (61) B&W av £72.36 Cont av £358.50 Native av £167.9

 Bull Calves

Saler x (Av £210) to £210 RL Wright & Son                  

Brit Blue x (Av £382.5) to £420 F Spence                      

Aberdeen Angus x (Av £166.25) to £285 JC Marshall                                                                                                 

Black & White (Av £72.36) to £160 F Spence                               

                                                                               

Heifer Calves                       

Brit Blue x (Av £260) to £260 JP&KE Hartley                

Ab Angus (Av £169) to £315 F Spence                                                           

Saler to £185 RL Wright & Son

 

22 Cont X Jersey Stirks av £235 to £360 J&E Dickinson